Повечето собственици на офис сгради в София не са склонни да намалят наемите

Само 4% от тях са поискали отлагане на плащане на главница по кредит, сочат данни на консултантска компания